CTAC Girona

Tots els projectes

CEE Font de l'Abella

El Centre d’Educació Especial Font de l’Abella es troba ubicat als afores de la ciutat de Girona. Es tracta d'un escola d'educació especial, assisteixen alumnes de tota la comarca del Gironès i part de les comarques del Baix Empordà i la Selva.

CEE Joan Riu

El Consorci Sant Gregori té la funció de coordinar la gestió dels diferents serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual.
L'Escola d'Educació Especial Joan Riu, és una escola privada concertada amb el Departament d'Ensenyament que atén infants i adolescents de 3 a 18 anys amb necessitat de suport generalitzat o extens.

CEE Mare de Déu del Carme

El Centre d'Educació Especial Mare de Déu del Carme, és una escola privada i centre concertat per la Generalitat de Catalunya. L'escola compta amb 88 alumnes d’ entre 3 i 18 anys que provenen del Gironès, el Pla de l’Estany, l’Alt i el Baix Empordà o La Selva.

CEE Palau

El Centre d’Educació Especial de Palau es troba ubicat a la ciutat de Girona. Es tracta d'una escola d'educació especial per a nens i nenes amb discapacitat física.

CEIP Vila-roja

El CEIP Vila-roja es troba situat a la ciutat de Girona, sent una escola on la majoria dels seus alumnes són d'ètnia gitana.

Centre Ocupacional Fundació Altem

La Fundació Privada Altem és l’entitat de referència per la Generalitat de Catalunya en l’atenció de persones amb discapacitat intel•lectual a la comarca de l’Alt Empordà. Gestiona diferents serveis, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional situat a la ciutat de Figueres.

Centre Ocupacional Fundació Astres

La Fundació Astres gestiona diferents serveis destinats a la promoció de l’autonomia personal i social de persones amb discapacitat intel•lectual, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional situat a la ciutat de Girona.

Centre Ocupacional Fundació Els Garrofers

La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Gestiona diferents serveis, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional situat a Canet de Mar.

Centre Ocupacional Fundació Ramon Noguera

El Grup Fundació Ramon Noguera és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies de la comarca del Gironès. El Centre Ocupacional, és un servei de dia de teràpia ocupacional per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual. L’objectiu del servei és potenciar i mantenir les capacitats i les habilitats de les persones ateses per tal d’aconseguir una màxima integració social i laboral, i així millorar la seva qualitat de vida.

Centre Ocupacional Santa Cristina

És un servei d’atenció diürna que va adreçat a aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral i han acabat el període de formació corresponent. El centre facilita als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social.

Fundació Astrid 21

La Fundació Astrid 21 és una entitat privada d’iniciativa social que té com a objectiu principal que tota persona amb la Síndrome de Down o altre discapacitat intel•lectual tingui la seguretat que podrà prosperar i millorar la seva qualitat de vida.

Fundació Oncolliga Girona

La Fundació Oncolliga - Lliga Catalana d'ajuda al malalt de càncer, és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat millorar la vida de les persones malaltes de càncer de les comarques de Girona.

Residència de Gent Gran Albert

La Residènicia Geriàtrica l'Albert es troba situada a la població de Tordera. És un centre residencial per a gent gran on existeixen diferents recursos assistencials.

Residència de Gent Gran El Vellet

La RGG El Vellet és un centre assistencial per a gent gran.

Residència de Gent Gran Les Vetes

La Fundació Privada Les Vetes és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1991, que parteix del compromís ètic de donar atenció i assistència integral a les persones més vulnerables de la nostra societat, especialment si es troben en la tercera edat, en totes les necessitats físiques i espirituals de la vida humana, tant en la salut com en la malaltia.

Residència de Gent Gran MUTUAM-GIRONA

El Centre Sociosanitari MUTUAM-GIRONA, és un centre destinat a l'atenció de la gent gran. Disposa de 105 places, repartides entre convalescència, subaguts, places per mutualistes i hospital de dia.

Residència de Gent Gran Maria Gay

La RGG Maria Gay és un centre residencial per a gent gran on existeixen diferents recursos assistencials. Els trastorns neurodegeneratius són les afectacions que majoritàriament presenten els usuaris, essent la demència per malaltia d’Alzheimer la més freqüent.

Residència de Gent Gran Pla de Martís

La Residència Assistida Pla de Martís, ubicada al Veïnat Martís de Baix d’Esponellà (Pla de l’Estany), és un servei adreçat a la gent gran que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.

Residència de Gent Gran Sanitas Gerunda

Sanitas Residencial Gerunda, és un centre de titularitat privada. Es tracta d´una residència assistida per a gent gran, afectats la majoria per algun tipus de demència, sobretot Alzheimer.

Residència de Gent Gran Sant Jordi

La Residència Geriàtrica Sant Jordi-Celrà és un centre residencial per a gent gran.

Residència i CAE Els Roures

El Consorci Sant Gregori té la funció de coordinar la gestió dels diferents serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual. La Residència "Els Roures", atén a persones amb necessitats de suport extens o generalitzat amb problemes de salut i/o conducta. El Centre d'Atenció Especialitzada "Els Roures" (CAE), és un servei d'acolliment diürn que es presta a persones adultes amb greus discapacitats.

Residència i CAE Fundació Altem

La Fundació Privada Altem és l’entitat de referència per la Generalitat de Catalunya en l’atenció de persones amb discapacitat intel•lectual a la comarca de l’Alt Empordà. Ofereix dos serveis, el de CAE i la Residència, des dels quals donen atenció a persones amb discapacitat intel•lectual i necessitat de suport extens i generalitzat.

Residència i CAE Fundació Els Garrofers

La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Hi ha dos serveis diferenciats, el de Llar-Residència i el Servei Residencial.

Residència i CAE Fundació Ramon Noguera

El Grup Fundació Ramon Noguera és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies de la comarca del Gironès. Les Residències de Sarrià de Dalt i Fontajau, són un servei de dia per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual que necessiten suport extens i generalitzat. L’objectiu d’aquest servei és aconseguir un desenvolupament personal i social que permeti als usuaris una millor adaptació al seu entorn.

Residència i CAE Llar Oxalis

La Llar Oxalis és una de les residències concertades amb l’ICASS que gestiona la Fundació Privada Llars de L’Amistat Cheshire. La finalitat de la Fundació és l’ajuda a persones afectades per grans discapacitats físiques i que, per diferents circumstàncies, no poden romandre en el seu entorn familiar.

Residència i CAE Pinya de Rosa

El centre Pinya de Rosa ofereix dos serveis, el CAE i la Residència, des dels quals donen atenció a persones amb discapacitat intel•lectual i necessitat de suport extens i generalitzat.

Residència i CAE Robert Pallí

El centre Robert Pallí ofereix dos espais, el Centre de Dia i la Residència, a través els quals dóna atenció diürna a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport extens i generalitzat.

SARV del Gironès

Els SARV o Serveis d’Acolliment i Recuperació per a dones que han patit Violència i llurs fills/es són serveis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia.

Associació Crit
Gossos assistència sí, passeu
Facebook CTAC Girona

Avís legal